ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೆಸ್ಕಾಂ)
ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ,ನವನಗರ,
ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580025,

ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ

                ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್  ಫಾರಂ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Designed By- IT Team HESCOM.

Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.