Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.

Designed By- IT Team HESCOM.

ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)


ಹೆಸರು
ಪದನಾಮ
 ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್  (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.),
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಕಾರದ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಇಂಧನ  ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.
 ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಬಾಬು (  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)                  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 025.
 ಎಮ್. ದೀಪಾ  (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.),
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ-580 001.
 ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ, (ಭಾ.ಆ.ಸೇ)
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರದ  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

 ಬಿ.ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 025.
 ಡಾ: ಮಂಗಳಾ ಜಿ.ಎಸ್
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ),ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಜ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ,  ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 ಟಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ, ನೌಕರರ ಸಂಘ,  ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 ಎನ್.ವಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಯ್ಯ,

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು(ಪಿ&ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.