ಹೆಸ್ಕಾo


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ (ಹೆಸ್ಕಾo)  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ಹೆಸ್ಕಾo 2002 ರ ಕಂಪೆನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಹೆಸ್ಕಾo ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ


ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್

hit counter

Click Here for Submission of ONLINE APPLICATION The Hon’ble High Court of Karnataka in its Order dated 18.03.2019 issued an ad- interim order of stay of further proceedings, pursuant to the employment notification dated 20.02.2019, in respect of the Assistant Executive Engineer (Electrical) till the next date of hearing. Therefore, further proceedings regarding the recruitment of Assistant Executive Engineer (Elec.) in KPTCL & ESCOMs is subject to the decision of the Hon’ble High Court of Karnataka. “ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ” ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ.

Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.

Designed By- IT Team HESCOM.

ನವೀಕರಣಗಳು:

ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)