Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.

Designed By- IT Team HESCOM.

  ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)


ಕ್ರ ಸಂ  
ಹೆಸರು
ಪದನಾಮ
1
 ಪಿ. ರವಿಕುಮಾರ್  (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.),
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಕಾರದ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಇಂಧನ  ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.
2
 ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಬಾಬು (  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.)                  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 025.
3
 ಎಮ್. ದೀಪಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ-580 001.
4
 ಆರ್. ಸ್ನೇಹಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
5
 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರದ  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

6
 ಬಿ.ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580 025.
7
 ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಜ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ,  ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8  
 ಟಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ, ನೌಕರರ ಸಂಘ,  ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9

 ಎನ್.ವಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಯ್ಯ,

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು(ಪಿ&ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.